Port City Waalhaven Rotterdam

De Rotterdamse Waalhaven wordt de komende decennia grootscheeps getransformeerd. De Tweede Maasvlakte zet daarmee de trend door die bij de Eerste Maasvlakte is ingezet: een westwaartse verschuiving van havenactiviteit. Er komt een gigantisch gebied vrij voor nieuwe invullingen. In opdracht van het Havenbedrijf en in samenwerking met Gemeentewerken Rotterdam onderzocht ons bureau de mogelijkheid tot realisatie van een kantoorvolume. Als meest geschikte locatie kwam de Waalhaven Zuidzijde uit de bus.

Het programma van Portcity bestaat uit vier kantoorgebouwen van elk 8.000 m2 vloeroppervlak met daarbij 1 parkeerplaats per 40 m2 kantooroppervlak. De parkeeroplossing is hierbij een maatgevende beslissing. Na onderzoek is gekozen voor landaanwinning met daarop een halfverdiepte parkeergarage. Dat wil zeggen, lager gelegen dan het naastgelegen maaiveld, maar boven de waarschijnlijk hoogste waterstand. Over het geheel ligt een enorm houten 'scheepsdek' met daarop een publieke ruimte van waaruit kan worden genoten van een van Rotterdams mooiste en spectaculairste havenvergezichten. In aanvulling op de kantooractiviteit is hier plaats voor paviljoens, sportfaciliteiten en kunst.

De architectonische uitwerking is in handen van verschillende architecten gegeven, met een aantal basisregels en een helder geformuleerde beeldverwachting. Een klein begeleidingsteam, waaronder een vertegenwoordiger van ons bureau, toetst plannen op architectonische kwaliteit. Gebleken is dat er grote belangstelling bestaat voor deze 'eretribune' van de Rotterdamse haven.

U bent hier

In het stationsgebied van Utrecht wordt nu volop gebouwd. »

In Oud-Beijerland maakten we een ontwerp voor een woon/winkelgebied aan de Beneden Molendijk, bestaande uit ongeveer 48 woningen voor verschillende doelgroepen in combinatie met 2.500 m² winkelruim »

Voor het hoofdkantoor van Vopak en de kantoren en appartmenten in de aangrenzende Westerlaantoren in het Scheepvaartkwartier van Rotterdam ontwierpen we een aangename en sfeervolle, volledig onderg »

De Universiteit Twente dankt haar positieve imago voor een belangrijk deel aan de ligging op het fraaie oude landgoed Drienerlo. »

Rotterdam

De oude station traverse is in raptempo aan het verdwijnen voor een groot verhoogd plein met daaronder onze fietsenstalling voor ruim 12.500 fietsen. »

Het definitieve ontwerp voor de uitbreiding van het gebouwcomplex van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol Oost is klaar en vastgesteld. »

’s Werelds grootste fietsenstalling in Utrecht is de winnaar geworden van de Betonprijs in de categorie Utiliteitsbouw! Op 15 november 2017 namen wij deze prijs met veel vreugde in ontvangst. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »