Wenzhou Kean University

Het plan voor de nieuwe campus van Wenzhou Kean University bestaat uit een masterplan voor het totale campusterrein met functies als wonen, studeren en ontspannen. Het terrein bevindt zich aan de voet van een heuvelrug en wordt doorsneden door een aantal beken, die in gestructureerde vorm de ruggengraat van het masterplan vormen. De hoofdentree van de campus wordt gevormd door een “grand entrance piazza” met daaraan de belangrijkste universiteitsgebouwen, zoals een enigmatisch komvormig gebouw met daarin congresfaciliteiten, een imposante toren voor de centrale organisatie en een studiecentrum met expositiefaciliteiten. Een waterbekken op het plein vormt de start van het “learning canal”, met daaraan de gebouwen voor de verschillende faculteiten. Een bocht in het kanaal markeert het sociale hart van de campus, dat wordt gevormd door het “student activity center” en de mensa. Vanaf hier leidt in oostelijke richting een pad de heuvels in langs een reeks van kleine paviljoens. Naar het noorden ligt “student village”, een tuinachtige setting met eenvoudige gebouwen voor studenthuisvesting, variërend in hoogte en soms aan elkaar gekoppeld om uit te nodigen tot extra interactie.

U bent hier

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

In februari 2016 is het zeer geavanceerde faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen op de campus van de TU Delft opgeleverd. »

Op 25 november 2015 onthulde de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het definitief ontwerp van het Feringa gebouw, het nieuwe, indrukwekkende gebouw v »

In opdracht van de TU Delft ontwerpt Ector Hoogstad Architecten ‘PULSE’; een interfacultair onderwijscentrum met ruimte voor nieuwe onderwijsvor »

Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven transformeerde Ector Hoogstad Architecten de historische W-hal, een van de oudste gebouwen op het terrein, tot een modern nieuw hoofdgebouw met »

Orion is het tweede centrale onderwijsgebouw op de campus van de Wageningen Universiteit. »

Op het Science Park Amsterdam staat Matrix VI: een flexibel gebouw dat een combinatie biedt van laboratorium- en kantoorruimten. »

Rotterdam

Opnieuw mag Ector Hoogstad Architecten meewerken aan een uitdagende transformatieopgave. »

Het ontwerp van de Zernikeborg, het nieuwe gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, is positief ontvangen door de welstand in Groningen. »

De specialiteit van EHA – het ontwerpen van kennislandschappen – wordt internationaal opgemerkt. Momenteel werken we hard aan ontwerpen voor twee besloten prijsvragen in Frankrijk. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »